Romeinendag

2017 jar romeinendag logo

 

De jaarlijkse contact- en informatiedag over het actuele onderzoek van de Romeinse archeologie in België zal op zaterdag 29 april 2017 plaatsvinden in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Wij willen hierbij een ontmoetingsforum aanbieden waar onderzoekers met interesse voor de Romeinse archeologie in onze gewesten met elkaar in contact kunnen komen. Graag nodigen wij u uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Gelieve in bijlage het inschrijvingsformulier te vinden dat ten laatste op 15 april 2017 dient teruggezonden te worden naar signaromana@gmail.com.

 

Alle informatie over de Romeinendag is beschikbaar op https://signaromana.wordpress.com/jarromeinendag/

 

Romeinendag

Koninklijke Musea Voor Kunst en Geschiedenis 10 Parc du Cinquantenaire, 1000 Brussel België