BOAPAS vision statement

Wat is BOAPAS? Wat is ons doel? Wie zijn we?

BOAPAS is een informele vereniging die zich toericht op het samenbrengen van Belgische onderzoekers in de osteoarcheologie en de fysische antropologie

 

  • We vinden dat kennis van ons verleden belangrijk is voor het creeëren van onze cultuur, identiteit en gezondheid, zowel in het heden als de toekomst.

  • Een betere kennis van vroegere samenlevingen en menselijk gedrag doorheen de eeuwen kan bereikt worden door middel van het bestuderen van grafrituelen, skeletmateriaal en ziekteletsels. 

  • Analyse van menselijk skeletmateriaal -blootgelegd tijdens opgravingen- geeft ons een blik op deze samenlevingen en staat ons toe onze kennis erover te verdiepen. 

  • Daarom streven wij naar een betere samenwerking met archeologen en naar betere methoden, wat zal leiden tot betere resultaten in osteoarcheologie en fysische antropologie.

 

Onze missie:

Ons allereerste doel is het verderhelpen van de wetenschap (in onze discipline). Dit door middel van:

  • Het bestuderen van osteologisch materiaal uit archeologische contexten; 

  • Het verbeteren van de communicatie tussen onderzoekers, onderzoeksinstellingen, en archeologische diensten (zowel privé als publiek); 

  • Het opstarten van een wetenschappelijke database voor osteologische collecties; en

  • Het aanbieden van een online contactplatformbestaande uit een e-mail adres (boapas.2016@gmail.com) en een website.

 

In de toekomst

Onze vereniging streeft ernaar een wettelijke erkenning te krijgen, conferenties te organiseren (zowel nationaal als internationaal, disciplinair als interdisciplinair), artikels te publiceren, zowel als geïnteresseerden op de hoogte te houden van onze vorderingen door middel van een nieuwsbrief. 

Follow us on social networks and get our newsletter here!